Developer mode enabled

Skrundas novads

Tautas panorāma

Infrastruktūras un sociālie fondi

Lielāko ES fondu (ERAF, ESF, KF) projektu finansējuma summa uz 1000 iedzīvotājiem no 2012-2015.gadam. (Avots: RAIM un LTV aprēķini)

+ -
 • Ūdenssaimniecības attīstība 14 Kurzemes reģiona pašvaldībās, Skrunda

  • ES līdzfinansējums: 1 365 235€
  • Kopējais finansējums: 2 253 379€
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Jaunmuižas ciemā

  • ES līdzfinansējums: 356 341€
  • Kopējais finansējums: 585 832€
 • Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Skrundas novada Kušaiņu ciemā

  • ES līdzfinansējums: 274 790€
  • Kopējais finansējums: 391 172€

Ziņojumu dēlis

Pievienot komentāru