Developer mode enabled

Rojas novads

Tautas panorāma

Infrastruktūras un sociālie fondi

Lielāko ES fondu (ERAF, ESF, KF) projektu finansējuma summa uz 1000 iedzīvotājiem no 2012-2015.gadam. (Avots: RAIM un LTV aprēķini)

+ -
 • Ūdenssaimniecības attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā, II kārta

  • ES līdzfinansējums: 163 571€
  • Kopējais finansējums: 232 848€
 • Materiāli tehniskās bāzes pilnveide vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabas zinību un tehnikas programmu īstenošanai Talsu rajona Rojas vidusskolā

  • ES līdzfinansējums: 114 067€
  • Kopējais finansējums: 135 056€
 • Dzīvojamās mājas Strauta ielā 6, Rojā, Rojas pagastā, Rojas novadā energoefektivitātes paaugstināšana

  • ES līdzfinansējums: 51 549€
  • Kopējais finansējums: 117 537€

Ziņojumu dēlis

Pievienot komentāru

Tautas panorāma izbraukumā